Tipy na výlety: Prales Mionši

Tipy na výlety: Prales Mionši

Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních porostů, menších lesních luk – tzv.polan, pramenisek a skalek. NPR Mionší je domovem asi 110 druhů obratlovců – z toho 73 druhů ptáků;...