+420 558 357 725 I Objednávky jídel: +420 608 744 376 penzionbela@centrum.cz

[:cs]Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních porostů, menších lesních luk – tzv.polan, pramenisek a skalek. NPR Mionší je domovem asi 110 druhů obratlovců – z toho 73 druhů ptáků; druhové bohatství hub ji řadí mezi nejvýznamnější mykologické lokality u nás.


Rozloha rezervace je 169,7 hektarů, čímž se Mionší řadí mezi největší pralesy v České republice. Do rezervace samotné je vstup zakázán, přístup k ní je pomocí naučné stezky zřízené roku 2005, která má začátek severně od pralesa na břehu Lomné.

Naučná stezka Mionší je koncipována jako cca 7 km dlouhý okruh, který má 10 zastavení vybavených informačními panely. Cílem je umožnit návštěvníkům shlédnout alespoň část legendárního beskydského „pralesa“, ale při tom zachovat jeho klid. Proto je stezka zřizována jako sezónní – je přístupná od 1. června do 15. září. Mimo tuto dobu bude demontována. Stezka má naprosto odlišnou trasu i informační náplň než původní NS, zrušená v roce 1988.

Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
Seznámit se s množstvím pozoruhodných původních obyvatel hor – rostlinami i zvířaty,
jak se liší běžný hospodářský les od přirozeného, a proč je Mionší „prales“ a ne prales,
jak funguje přirozený les, k čemu jsou dobré suché a polámané stromy,
jak tento drsný kraj osídlovali lidé a něco ze života zdejších horalů,
zajímavosti o zdejších lesích i lovcích, z nichž nejznámější byl Bezručův „markýz Gero“,
proč a jak je oblast Mionší již více než 100 let chráněna před běžným využíváním lidmi.[:]